หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ 1/2561

ข่าวฝึกอบรม

...
...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สนพ.ลพบุรี ได้เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 31 คน ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 19/02/2561