หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2561

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2561 ฝึกระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 61 ณ บ. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี ได้รับงบประมาณสนับจากจังหวัดลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 13/02/2561