หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาการบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบริหารการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ให้แก่พนักงานของ บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ ๑๒, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด เลขที่ ๒๙/๑ ม. ๑๔ ซอย ๑๔ - ๑๕ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 13/02/2561