หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 3 บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟเซ่นฟูดส์ จำกัด

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 3 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 8 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟเซ่นฟูดส์ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561