หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 20 คน ณ บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ จำกัด ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561