หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร รุ่นที่ 1/2561

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร รุ่นที่ 1/2561 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หมู่ 5 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561