หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอหนังสือรับความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ ๒ กพ ๒๕๖๑

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอหนังสือรับความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑๑ คน ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561