หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการตรวจราชการที่ 1 (Project Review) ของผู้ตรวจราชการกรม (นางวราวรรณ ภาปราชญ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สนพ.ลพบุรีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการตรวจราชการที่ 1 (Project Review) ของผู้ตรวจราชการกรม (นางวราวรรณ ภาปราชญ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561