หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมพิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561