หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง จำนวน 3 สาขาฃ่าง  ได้แก่ 1. สาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 28 คน 2.สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร ์ (ประมวลผลคำ) จำนวน 68 คน 3. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 52 คน ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2561 โดยผู้เข้าทดอบ เป็นนักศึกษา ปวช,ปวส ปีสุดท้าย และบุคคลทั่วไป


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561