หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 / 2561 ครั้งที่ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 17 คน แบ่งเป็น พนักงานในสถานประกอบกิจการ 8 คน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4 คน และผู้ว่างงาน 5 คน ณ อาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


ว้นที่ข่าว : 10/01/2561