หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
...

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ทาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036-424945 ในวันและเวลาราชการ

           

ว้นที่ข่าว : 11/10/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด