หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ
...
...

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม จ้างเหมาบริการพนักงานขันยานพาหนะและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

            กำหนดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านนทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนนิกส์ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ประกาศจนก่อนถึงวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติ่ม งานบริหารทั่วไป 036-424945,036-426948 


ว้นที่ข่าว : 14/09/2560
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด