หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี


นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน
ชื่อ - นามสกุล : นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

-ประวัติการทำงาน

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-