หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 31 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ