หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
3 การทำขนมไทย 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ