ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เรื่อง " มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้องเพื่อป้องกันการทุตจริต "
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เรื่อง " มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้องเพื่อป้องกันการทุตจริต "

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เรื่อง " มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้องเพื่อป้องกันการทุตจริต "

ไฟล์แนบ :: 82_File_17265_ประกาศป้องกันทุจริต_27092561145752_.pdf ดาวน์โหลด