ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน 

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอนในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน 

การรับสมัคร

ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นวิทยากร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ฝ่ายแผนงานและประเมินผล เลขที่ 323 หมู่ 2 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4281 0801 – 2

          กำหนดการสอบคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก

                   - กำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

  • ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
  • ดาวน์โหลดใบสมัครวิทยากร คลิ๊ก