ระบบการบริการออนไลน์ E-Service สำหรับประชาชน และ สถานประกอบกิจการ
 
ระบบการบริการออนไลน์ E-Service สำหรับประชาชน และ สถานประกอบกิจการ

ระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชน E-Service

1.  สมัครฝึกอบรม

2.  ทดสอบมาตรฐาน

3.  สมัครฝึกอาชีพ

4.  ยื่นคำขอการรับรองความรู้ความสามารถ 

5.  ยื่นคำขอสมุดประจำตัว

6.  ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

7.  ยื่นคำขอประเมินเงินสมทบ (สท.2)

8.  ยื่นคำขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

9.  ยื่นคำขอเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ