หน้าแรก > ผลการค้นหาเว็บไซต์จากคำค้น
ผลการค้นหาเว็บไซต์จากคำค้น
 
หัวข้อข่าว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2558
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2559
ว้นที่ข่าว : 25/03/2559
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 05/09/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ ข่าวสารเกี่ยวกับ การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการผลิตบล็อกปูพื้น
ว้นที่ข่าว : 26/02/2563
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ