ข่าว หน้าแรก > เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
 
  หมวดหมู่กระดานสนทนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
กระดานสนทนาเกียวกับการฝึกอบรม
ซัก-ถาม ข้อสงสัย พร้อมข้อเสนอแนะ รายเอียดเกี่ยวกับการฝึกบรม
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
18 มิถุนายน 2561
โดย
กระดานสนทนาเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ซัก - ถาม รายละเอียดข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินการรับรองความรู้ความสามารถ
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
18 มิถุนายน 2561
โดย
กระดานสนทนาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ซักถาม - ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อมูลพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
18 มิถุนายน 2561
โดย