ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
เกี่ยวกับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวนดาวน์โหลด
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
9989
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
9991
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนดาวน์โหลด
การปฐมนิเทศผู้รับการฝึก สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
64
Welding
153
Signal
76
Productivity
90
Hotel
89
Design
98
Betterry
79
เอกสารประกอบการสอนซ่อมคอม
239
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ