หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ดาวน์โหลดใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 54 26 15/08/2562 15/08/2562 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร folder ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 42 23 15/08/2562 15/08/2562 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 4222 3904 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 488 435 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 51 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 34 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 775 677 21/11/2561 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 110 66 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 175 98 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 42 0 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 127 87 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 175 115 08/05/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ