หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 109 105 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน jpeg สรุปอัตราค่าจ้าง 55 สาขาอาชีพ 93 89 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน zip คำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน 73 69 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน JPEG คำขอเครื่องหมายมาตรฐาน 123 120 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 290 286 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 44 41 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 51 47 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยว พรบ.2545 pdf สรุปขั้นตอนการจัดทำ พรบ2545 61 60 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยว พรบ.2545 pdf คำแนะนำสถานประกอบกิจการที่ต้องยื่น พรบ 259 258 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยว พรบ.2545 pdf ขั้นตอนการทำเอกสารรับรองหลักสูตร พรบ2545 9999 9994 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf คู่มือการกู้ยืมเงินกองทุนสำหรับ สปก 54 48 30/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน word แนบท้ายสัญญา ผนวก 2 36 33 30/08/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 28 รายการ