หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf 1F-SDD-01 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 4 3 23/03/2563 25/03/2563 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 6225 5769 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 629 556 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 60 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 40 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 1108 982 21/11/2561 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 131 84 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 152 106 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 199 132 08/05/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( 18 ชม.) 570 386 11/04/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ระดับ 1 ( 18 ชม.) 219 132 11/04/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf โซลาเซลล์สำหรับการเกษตร ระดับ 1 ( 18 ชม. ) 407 261 11/04/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 47 รายการ