หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 2192 2025 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 261 224 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 38 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 24 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 462 409 21/11/2561 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 74 46 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 149 80 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 38 0 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 99 66 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 122 75 08/05/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf ใบสมัครวิทยากรภายนอก 138 97 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( 18 ชม.) 192 147 11/04/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ