หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 21 9 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 86 44 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 25 0 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 45 30 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 74 36 08/05/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf ใบสมัครวิทยากรภายนอก 94 64 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( 18 ชม.) 79 60 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ระดับ 1 ( 18 ชม.) 53 34 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf โซลาเซลล์สำหรับการเกษตร ระดับ 1 ( 18 ชม. ) 89 68 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 64 40 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf พนักงานขับรถตัดอ้อยควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 74 51 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf การซ่อมบำรุงและดูแลสายพานลำเลียง ( 30 ชม.) 54 30 11/04/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 50 รายการ