หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน pdf 1F-SDD-01 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 23 18 23/03/2563 25/03/2563 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 6853 6348 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 698 609 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 62 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 44 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 1190 1057 21/11/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ สนพ.เลย jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 161 113 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ สนพ.เลย pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 206 137 08/05/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( 18 ชม.) 646 433 11/04/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ระดับ 1 ( 18 ชม.) 242 150 11/04/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf โซลาเซลล์สำหรับการเกษตร ระดับ 1 ( 18 ชม. ) 452 287 11/04/2561 ดาวน์โหลด
หลักสูตรการฝึก pdf เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 205 124 11/04/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 45 รายการ