หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ดาวน์โหลดใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 43 25 15/08/2562 15/08/2562 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร folder ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 48 31 15/08/2562 15/08/2562 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 4218 3919 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 464 410 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 51 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 35 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 775 683 21/11/2561 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 109 67 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 188 110 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 43 0 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 133 92 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 182 125 08/05/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ