หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf กลุ่มธุรกิจและการบริการ 2793 2594 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 318 274 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder กลุ่มธุรกิจและบริการ 42 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder เทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพ 27 0 21/11/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร folder หลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ 531 474 21/11/2561 ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริต 86 53 10/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 157 85 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย folder คู่มือพร้อมสรุปรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 41 0 27/06/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ jpeg logo สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 108 73 12/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ pdf แผ่นพับแนะนำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 148 96 08/05/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf ใบสมัครวิทยากรภายนอก 146 101 11/04/2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหลักสูตร pdf ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( 18 ชม.) 225 170 11/04/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ