ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สนพ.เลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/01/2563
เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ว้นที่ข่าว : 01/09/2562
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 29/08/2562
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ อพท.เลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน
ว้นที่ข่าว : 22/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 22/06/2562
การทำหน้ากากผีตาโขน
ว้นที่ข่าว : 15/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 30 ชม. มีผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ฝึกอบรมอาชีพเสริม “ หลักสูตร การทอผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน สถานประกอบกิจการ KSL Loei
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
ปิดหน้าจอ