ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 20/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
ขอแสดงความเสียใจ
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมการตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียม
ว้นที่ข่าว : 06/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ ข่าวสารเกี่ยวกับ การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยคลีนิกเพิ่มผลิตภาพสัญจร
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
สนพ.เลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ว้นที่ข่าว : 21/01/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 14/01/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม
ว้นที่ข่าว : 24/10/2562
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ว้นที่ข่าว : 22/10/2562
ปิดหน้าจอ