ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
"ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ"
ว้นที่ข่าว : 08/09/2558
สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ว้นที่ข่าว : 14/07/2558
เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และขนส่ง สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 15/06/2558
"พัฒนาคน สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้"
ว้นที่ข่าว : 15/06/2558
"หลักสูตรการบริการที่ประทับใจ"
ว้นที่ข่าว : 15/06/2558
" ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักสูตรการบริการที่ประทับใจ"
ว้นที่ข่าว : 15/06/2558
" Loei Provincial Skill Development . Language Training Services. "
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
"พัฒนาศักยภาพด้านภาษา เพื่อรองรับ AEC ในแหล่งท่องเที่ยวนำร่อง "
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
สาขาช่างปูกระเบื้องพื้น
ว้นที่ข่าว : 10/06/2558
" ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักสูตรการบริการที่ประทับใจ"
ว้นที่ข่าว : 12/05/2558
ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและชนบท สาขาช่างเทคนิคเทพื้น
ว้นที่ข่าว : 27/04/2558
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ : การประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษผ้า
ว้นที่ข่าว : 23/04/2558
"พัฒนาผู้ประกอบอาหารไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก"
ว้นที่ข่าว : 23/04/2558
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 22/04/2558
สาขาช่างเทคนิคปูกระเบื้อง(พื้น)
ว้นที่ข่าว : 25/03/2558
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/03/2558
ปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาให้แก่แรงงานในส่วนภาคเอกชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 25/03/2558
" Loei Provincial Skill Development . Language Training Services. "
ว้นที่ข่าว : 10/03/2558
"การบำรุงรักษารถยนต์ อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยืดอายุการใช้งานรถยนต์"
ว้นที่ข่าว : 10/03/2558
" จากเศษผ้าที่ไร้มูลค่า กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชน"
ว้นที่ข่าว : 25/02/2558
รายการที่ 61 - 80 จากทั้งหมด 90 รายการ