ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 14/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 06/09/2559
เสริมสร้างการบริหารข้อมูลออนไลน์ ภาคบริการ
ว้นที่ข่าว : 02/06/2559
ความสามารถด้านภาษา
ว้นที่ข่าว : 02/06/2559
" อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ “ ศพจ เลย เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการจักสานตะกร้าพลาสติก
ว้นที่ข่าว : 10/05/2559
พัฒนาบุคลากรด้านผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 28/04/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับ สาขาการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 27/04/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ส่งเสริมความสามารถ พัฒนาแรงงานภาคบริการ
ว้นที่ข่าว : 27/04/2559
ยกระดับ พัฒนาคุณภาพการบริการ
ว้นที่ข่าว : 04/04/2559
โครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตร การจักสานตะกร้าพลาสติก
ว้นที่ข่าว : 04/04/2559
โครงการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตร การจักสานตะกร้าพลาสติก
ว้นที่ข่าว : 04/04/2559
การบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 24/03/2559
สร้างงาน สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 24/02/2559
“ สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อสุขภาพ สู่การสร้างรายได้ ”
ว้นที่ข่าว : 17/02/2559
“ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ”
ว้นที่ข่าว : 17/02/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย “ พัฒนาทักษะการประกอบอาหารไทย ให้ผู้ประกอบการด้านบริการ ”
ว้นที่ข่าว : 27/01/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับ สาขาช่างทาสีอาคาร ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกำลังแรงงานในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 09/12/2558
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับ สาขาเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังก่ำ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ว้นที่ข่าว : 09/12/2558
“ พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน รองรับระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ” วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 11/11/2558
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตร การทำน้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้ไทย
ว้นที่ข่าว : 11/11/2558
รายการที่ 41 - 60 จากทั้งหมด 93 รายการ