ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พนักงานดูแลห้องพัก
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
e -commerce
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
สำนักพัฒนาฝือมือแรงงานเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้านช่างอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 27/04/2560
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
เตรียมเยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานรับ Digital Technology พัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ด้วยหลักสูตร E-Commerceค้าปลีกค้าส่ง
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
นำองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้า การตลาดพัฒนากลุ่มอาชีพใน ชุมชนสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
ว้นที่ข่าว : 07/03/2560
ฝึกอบรมแรงงาน หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
หลักสูตร การใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน (Local Tourism Application)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมให้กับหมาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมหลักสูตร การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
ฝึกอบรมปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 09/02/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 06/02/2560
พัฒนาผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน เพื่อความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพ จำนวน 20 คน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
พัฒนาศักยภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (งบพัฒนาจังหวัด)
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย อบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
ว้นที่ข่าว : 18/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองเลย ทำ Workshop"Digital Technology Thailand 4.0" ด้วยเครื่องมือการสร้าง Application ขายสินค้าออนไลน์ นำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดโลก
ว้นที่ข่าว : 02/11/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 19/10/2559
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 95 รายการ