ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ บริษัทมิตซูเลย จำกัด ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 27/06/2561
พิธีมอบวุฒิบัตร " โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย (คนจน) ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ”
ว้นที่ข่าว : 27/06/2561
การทำหน้ากากผีตาโขน
ว้นที่ข่าว : 15/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การทอผ้าไหมมัดหมี่ จำนวน 30 ชม. มีผู้เข้าฝึกอบรม 20 คน ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
ฝึกอบรมอาชีพเสริม “ หลักสูตร การทอผ้าขิดมุกลายโบราณ จังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน สถานประกอบกิจการ KSL Loei
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
เสริมทักษะฝีมือด้านช่าง เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
อาชีพเสริม หลักสูตรทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
จังหวัดเลยเปิดฝึกอบรมผู้สูง หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 19/04/2561
STEM Workforce บริษัทมิตซูเลย จำกัด
ว้นที่ข่าว : 11/04/2561
ยกระดับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ได้ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบพัฒนาจังหวัด)
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ (งบพัฒนาจังหวัด)
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
เปิดฝึก การประกอบอาหารไทย ให้กับ สปป. ลาว
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
การทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
พนักงานดูแลห้องพัก
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
e -commerce
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
สำนักพัฒนาฝือมือแรงงานเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้านช่างอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 27/04/2560
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 89 รายการ