ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ยกระดับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ได้ฝีมือเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (งบพัฒนาจังหวัด)
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ (งบพัฒนาจังหวัด)
ว้นที่ข่าว : 12/06/2560
เปิดฝึก การประกอบอาหารไทย ให้กับ สปป. ลาว
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
การทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 23/05/2560
พนักงานดูแลห้องพัก
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
e -commerce
ว้นที่ข่าว : 18/05/2560
สำนักพัฒนาฝือมือแรงงานเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย พัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ ด้านช่างอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 27/04/2560
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 04/04/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ ด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
เตรียมเยาวชน คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานรับ Digital Technology พัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ด้วยหลักสูตร E-Commerceค้าปลีกค้าส่ง
ว้นที่ข่าว : 20/03/2560
นำองค์ความรู้ การพัฒนาสินค้า การตลาดพัฒนากลุ่มอาชีพใน ชุมชนสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
ว้นที่ข่าว : 07/03/2560
ฝึกอบรมแรงงาน หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
หลักสูตร การใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน (Local Tourism Application)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมให้กับหมาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมหลักสูตร การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2560
ฝึกอบรมปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 09/02/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 06/02/2560
พัฒนาผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน เพื่อความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพ จำนวน 20 คน
ว้นที่ข่าว : 17/01/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 79 รายการ