ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ
ว้นที่ข่าว : 09/07/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับบริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ
ว้นที่ข่าว : 24/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑
ว้นที่ข่าว : 18/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ
ว้นที่ข่าว : 09/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ บริษัท 3 ดี เฮาส์ 2014 จำกัด เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ สูตรการฝึกการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ และสมรรถนะแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 16/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ว้นที่ข่าว : 11/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการผลิตบล็อกปูพื้น
ว้นที่ข่าว : 26/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการการผลิตบล็อกปูพื้น
ว้นที่ข่าว : 25/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดเย็บชุดพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 12/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการการออกแบบใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปทางการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 11/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร
ว้นที่ข่าว : 04/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการการผลิตบล็อกปูพื้น
ว้นที่ข่าว : 03/02/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 116 รายการ