ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรม "หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 21/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยบริการ ตามโครงการบูรณาการร่วม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ว้นที่ข่าว : 18/01/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ออกหน่วยบริการประชาชน เขตอำเภอเมืองเลย
ว้นที่ข่าว : 17/01/2562
ตารางการเปิดฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
ตารางการเปิดฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
บูรณาการเครือข่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562
ว้นที่ข่าว : 14/01/2562
คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 8/2562
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
คลีนิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
สนพ.เลย พัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ ให้มีทักษะความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในจังหวัดเลย ให้เข้มแข็ง
ว้นที่ข่าว : 17/12/2561
สร้างการรับรู้ ร่วมกับเครือข่าย เพื่อบูรณาการประชารัฐ
ว้นที่ข่าว : 16/12/2561
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 13/12/2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP จังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 13/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย รับเกียรติบัตรหน่วยงานระดับดีเด่นด้านการเบิกจ่าย
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
สนพ.เลย จัดสัมมนา "การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
ว้นที่ข่าว : 10/09/2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
ว้นที่ข่าว : 23/08/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/08/2561
สนพ.เลย รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 16/08/2561
จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนาทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 1/2561เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 27/06/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 154 รายการ