ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ตรวจซ่อมยานพาหนะ เครื่องมือทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ว้นที่ข่าว : 30/06/2563
สมัครอบรม/ ทดสอบ/ ประเมินฟรี โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 29/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกให้บริการตรวจซ่อม " ฟรี "
ว้นที่ข่าว : 26/06/2563
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ว้นที่ข่าว : 25/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 17/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2563
ว้นที่ข่าว : 09/06/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน Covid-19
ว้นที่ข่าว : 28/05/2563
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ว้นที่ข่าว : 26/05/2563
วารสาร DSD e-book ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
ว้นที่ข่าว : 25/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย บรรยายกระบวนการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 15/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 13/05/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดทำหน้าอนามัยแบบผ้า มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ว้นที่ข่าว : 30/04/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ว้นที่ข่าว : 30/04/2563
โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้าง ว่างงานจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ว้นที่ข่าว : 29/04/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ว้นที่ข่าว : 27/04/2563
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แก่ผู้เข้ารับการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ว้นที่ข่าว : 13/04/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 30/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมการตรวจติดตามงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 18/03/2563
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 205 รายการ