หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๓ หมู่ ๒ บ้านเพีย ถนนไร่ทาม-สงเปือย  ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย อยู่บนเนื้อที่ ๓๔ ไร่  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ๑๗ กิโลเมตร