สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ว้นที่ข่าว : 30/1/2562 11:29:38
ปิดหน้าจอ