การทำหน้ากากผีตาโขน
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 

   จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา ”การทำหน้ากากผีตาโขน” จำนวน 30 ชั่วโมง รองรับการท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอด่านซ้าย จำนวน 20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  

มุ่งเน้น ให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างการตลาดขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม

       โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอำนวย  วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย และนายวิชัย  พรหมมาวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรม ดังกล่าวฯ

การร่วมมือกันบูรณาการ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว และชมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2561  ที่จังหวัดเลย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย.2561  อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่จะถึงนี้

 

ว้นที่ข่าว : 15/6/2561 22:12:12
ปิดหน้าจอ