สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ให้กับ ช่างไฟฟ้า จาก หจก.บุญศิริเมืองเลย,โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง,โรงแรม เอพี คอร์ดและบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 24 คนระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อ.เมือง จ.เลย


ว้นที่ข่าว : 4/2/2560 16:40:54
ปิดหน้าจอ