หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
ประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.pdf 133 KB .pdf 574 ดาวน์โหลด
เทคนิคการประกอบคอมพิวเตอรเบื้องต้น 30 ชั่วโมง.pdf 198 KB .pdf 938 ดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น.pdf 88 KB .pdf 662 ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูล Power point.pdf 195 KB .pdf 612 ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร Microsoft word.pdf 194 KB .pdf 654 ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต.pdf 193 KB .pdf 921 ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft.pdf 186 KB .pdf 874 ดาวน์โหลด
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์.pdf 186 KB .pdf 549 ดาวน์โหลด
7_File_12012558131520_.PDF 106 KB .PDF 3148 ดาวน์โหลด
7_File_09012558135554_.pdf 148 KB .pdf 1937 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ