ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียเพิ่มเติม)

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

คลิ๊กเพื่อลงนามถวายสัตย์ปฏิญญาณ