หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศพจ เลย พร้อมให้บริการ การรับรองความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 
หัวข้อเรื่อง ศพจ เลย พร้อมให้บริการ การรับรองความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
รายละเอียด

ศพจ เลย พร้อมให้บริการ การรับรองความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือ ลักษณะงาน      ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตังแต่วันนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 323 หมู่ที่ 2 บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.042 810 801  แฟกซ์ 042810 802 www.dsd.go.th/loei

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
31 ตุลาคม 2559