หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า รุ่นที่2
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า รุ่นที่2
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
22 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 มิถุนายน 2559