หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยเปิดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลยเปิดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ อาคารช่างไฟฟ้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
25 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 มิถุนายน 2559