หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยคลีนิกเพิ่มผลิตภาพสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

คลีนิกเพิ่มผลิตภาพสัญจร สนพ.เลย 22 ม.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยคลีนิกเพิ่มผลิตภาพสัญจร ร่วมกับจังหวัดเลยตามโครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ณ โรงเรียนบ้านโคนผง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย โดยบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงานแนวทางการประกอบอาชีพ และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของ สนพ.เลย

 


ว้นที่ข่าว : 23/01/2563