หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลยและประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน ให้กับสถานประกอบการจำนวน ๕ แห่ง ไม่พบการใช้แรงงานเด็กและการปฏิบัติที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในพื้นที่ อ.เอราวัณ จ.เลย

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2563