หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ได้ต้อนรับคณะเจ้าแขวงหลวงพระบางที่มาศึกษา   ดูงานและได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ทั้งนี้คณะเจ้าแขวงหลวงพระบางได้ให้ความสนใจเยี่ยมชม     ผู้เข้ารับการฝึก และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึก ตามสาขาช่างต่างๆ แต่ละอาคารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

 


ว้นที่ข่าว : 22/10/2562