หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยเพิ่มผลิตภาพ แรงงานสัญจร (DSD Shop)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

  วันที่ 3-4 ก.ย.2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยเพิ่มผลิตภาพ   แรงงานสัญจร (DSD Shop) เพื่อประชาสัมพันธ์และบรรยายภารกิจ กิจกรรมการสร้างอาชีพตลอดจนการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้รับการบำบัดยาเสพติด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่สังคม และสร้างชีวิตใหม่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเลยที่ 2 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 05/09/2562