หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

  วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ อพท.เลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน    สาขา นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น ให้กับ สปก. และเครือข่าย การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ.ภูกระดึง อ.หนองหิน อ.นาด้วง   อ.เมืองเลย ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 38 คน ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ. เมือง จ.เลย


ว้นที่ข่าว : 29/08/2562