หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารเพื่อการค้า (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้สนใจ เพื่อยกระดับในการประกอบและปรุงอาหารให้ได้มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชียงคาน จำนวน 20 คน ฝึกระหว่าง วันที่ 13-17 สิงหาคม 2562  ณ วัดพระธาตุ หมู่ 2 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ว้นที่ข่าว : 15/08/2562