หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

   วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเครือข่าย 9 ครั้งที่ 2/2562 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย และโรงแรมชานาลัย รีสอร์ท แอนท์ โฮเทล ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


ว้นที่ข่าว : 13/08/2562