หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

...
...
...
...

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker)  ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ที่หลากหลาย (Multi Skill) ภายใต้สโลแกน “ 1 SME 1 Skill Standards " ในสถานประกอบกิจการ SME ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 ปีงบประมาณ  2562        ได้แก่ บริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

 


ว้นที่ข่าว : 13/06/2562