หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ว้นที่ข่าว : 30/01/2562